Aanpak werkt!

Volgens de cijfers van het ministerie van onderwijs is het aantal jongeren dat voortijdig van school gaat zonder diploma het afgelopen jaar gedaald met ruim 8000.

Voortijdig schoolverlaters (VSV) zijn jongeren die stoppen met school zonder dat ze een startkwalificatie hebben behaald. Dit komt vaak doordat ze niet de juiste studiekeuze hebben gemaakt of niet weten welke studie het beste bij hun past. Hierdoor hebben zij minder kans op de arbeidsmarkt. Uit de cijfers blijkt dat deze groep jongeren met een flinke aantal is gedaald, wat voor ons heel goed nieuws is!

In het schooljaar 2001-2002 verlieten nog rond de 71.000 jongeren vroegtijdig hun school. Dat is in twaalf jaar gedaald met ruim 60 procent tot 25.970. Daarmee komt de kabinetsdoelstelling van 25.000 voortijdige schoolverlaters in 2016 in beeld.

Meer jongeren in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs ronden met succes hun opleiding af. Het aantal jongeren dat vorig schooljaar voortijdig de schoolbanken verliet daalde met 1970 ten opzichte van het jaar ervoor. Daarbij wisten vooral mbo-scholen veel voortgang te boeken. De uitval daalde daar naar 5,2%.

Reden:
Intensieve en effectieve samenwerking tussen scholen en gemeenten werkt. Dit blijkt uit de aanpak met prestatieafspraken, sturen op cijfers en op een actief verzuimbeleid.

Wij als organisatie zetten ons ook voor deze jongeren in. Wij zorgen ervoor dat elke studiekeuze een ‘’positieve studiekeuze’’ is. Samen met de jongere kijken we naar zijn/haar interesse en onderzoeken welke studie het beste bij hen past. Op deze manier zorgen wij ervoor dat ze een weloverwogen studiekeuze maken. Als school echt niet past bij de jongeren  bieden wij ook ondersteuning bij het vinden van een geschikte baan.

Ken jij of ben jij iemand die professionele ondersteuning goed kan gebruiken? Kijk hier voor meer informatie.