Cookie- & privacy verklaring

Om onze (potentiële) klanten zo goed mogelijk te helpen, verzamelen wij gegevens. In deze verklaring leggen we je uit wat er met jouw gegevens gebeurt.

Contactgegevens

Indien je vragen hebt omtrent je privacy, je iets wilt aanpassen in je gegevens of je wilt dat we jouw gegevens verwijderen, dan kan je contact opnemen met info@youngambition.nl.

Definities van deze bepaling

 • Traject
  Als je bij ons in begeleiding bent volg je een traject. Een traject bij Young Ambition is bijvoorbeeld Design Your Future of Overstapcoaches.
 • Deelnemers
  Als je deelneemt aan een traject bij Young Ambition noemen we je een ‘deelnemer’. De deelnemer kan ook een vrijwilliger zijn.
 • Betrokkenen
  De betrokkenen zijn mensen uit het netwerk van de deelnemer die een rol kunnen spelen binnen het traject. Denk hierbij aan ouders, hulpverleners en de betrokken leerplichtambtenaar.
 • Doorverwijzer
  De doorverwijzer is degene (vaak een professional) die de deelnemer heeft aangemeld bij Young Ambition.

Verwerken gegevens
Dit zijn de persoonsgegevens die wij verwerken binnen onze trajecten:

 • Volledige naam deelnemer
 • Adres deelnemer
  Young Ambition is aan een aantal fondsen verplicht om de adresgegevens te verwerken van de personen welke in traject zijn bij Young Ambition. Om deze reden verwerkt Young Ambition de adresgegevens van de deelnemer.
 • Geboortedatum deelnemer
 • Naam betrokkenen
 • Telefoonnummer deelnemer en betrokkenen
  Om de deelnemer en eventuele andere betrokkenen telefonisch te kunnen bereiken, verwerkt Young Ambition deze telefoonnummers.
 • E-mailadres deelnemer en betrokkenen
  Om de deelnemer per e-mail te kunnen bereiken, verwerkt Young Ambition het e-mailadres van de deelnemers en eventuele andere betrokkenen.
 • Burgerservicenummer (BSN) vragen wij niet en slaan wij niet op
 • Naam en gegevens doorverwijzer
  Indien de deelnemer door een andere instantie naar Young Ambition is doorverwezen, zal Young Ambition gedurende het traject contact onderhouden met de instantie welke de betrokkene heeft doorverwezen, oftewel de doorverwijzer. Om deze reden zal Young Ambition verwerken wie de doorverwijzer is.
 • Vooropleiding, behaalde diploma’s en werkervaring deelnemer
  Om het traject te laten slagen en een passende opleiding en/of baan met de deelnemer te vinden, verwerkt Young Ambition deze gegevens.
 • CV
  Om samen met de deelnemer sollicitaties te kunnen versturen, verwerkt Young Ambition het cv van de deelnemer.
 • Dossiervorming
  Tijdens een traject wordt er een dossier bijgehouden van de deelnemer. Hierin wordt verslag gedaan van de gesprekken en de genomen acties. Het doel van dit dossier is om overzicht te houden over de trajecten en is altijd toegankelijk voor de deelnemer zelf.

Akkoord bij start traject
Als je start met een traject bij Young Ambition onderteken je een overeenkomst waarin je toestemming geeft voor het verwerken van de bovenstaande persoonsgegevens.

Inzagerecht
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@youngambition.nl. Young Ambition zal binnen 4 weken op je verzoek reageren.

Hoe lang worden je gegevens bewaard
Voor sommige opdrachtgevers zijn wij verplicht om de gegevens van onze deelnemers tot 7 jaar te bewaren. Daarom bewaren wij alle dossiers gedurende deze termijn. De gegevens worden nadat een project is afgerond digitaal, offline bewaard op een beveiligde plek. Doordat de gegevens offline worden bewaard, zijn deze veilig voor hackers. Na 7 jaar worden de gegevens vernietigd.

Dit doen wij aan digitale beveiliging
De medewerkers van Young Ambition werken samen in een online omgeving. Hier worden, tijdens de looptijd van de projecten, alle gegevens opgeslagen. Om deze online omgeving zo goed mogelijk te beveiligen maken wij gebruik van een tweestapsverificatie en slaan wij al onze bestanden met persoonsgegevens op met een wachtwoord.

Delen met anderen
Young Ambition verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Marketing
Voor onze online marketing maken wij gebruik van de diensten van derden. Als je je bijvoorbeeld aanmeldt voor onze nieuwsbrief of onze website bezoekt, heb je hiermee te maken. Met deze partijen sluiten wij waar mogelijk een verwerkingsovereenkomst, zodat je je geen zorgen hoeft te maken over jouw gegevens. Het gaat om de volgende partners:

 • Google Analytics: voor het analyseren van onze website bezoeken en zo de gebruikerservaring te optimaliseren. Het gaat hierbij om gegevens van mensen die onze website bezoeken. Deze gegevens zijn anoniem en niet te herleiden naar een specifiek persoon.
 • MailChimp: voor het versturen van de nieuwsbrief. Het gaat hierbij om mensen die zich hebben aangemeld voor onze website. In MailChimp kan je gemakkelijk je gegevens wijzigen en je uitschrijven voor de nieuwsbrief.
 • De hostingsprovider Vimexx: voor het online hebben van onze website en onze e-mail.
 • Social Media: Young Ambition maakt gebruikt van buttons voor Facebook en Twitter op haar website. Facebook en Twitter verwerken persoonsgegevens. Als je hier meer over wilt weten kan je hun eigen privacy verklaringen lezen.


Laatste update: 31 augustus 2021