De acties gaan door!

Sinds het begin is Young Ambition betrokken bij het Actieplan Jeugdwerkloosheid regio Utrecht Midden. Dit actieplan zet zich in voor jongeren die vastlopen in hun zoektocht naar een baan.

Het Algemeen Dagblad schrijft hierover in een artikel, genaamd: ‘Actie tegen discriminatie’. Ze geven aan dat deze groep jongeren door hun sociale achtergrond of gebrek aan opleiding moeilijker aan een baan kunnen komen. Er zitten momenteel 1500 jongeren in de bijstand en er staan 3000 jongeren geregistreerd als werkzoekend. Dan heb je daarnaast ook nog de groep ‘onzichtbare jongeren’ waar we op 16 december al over vertelden. Een behoorlijke klus ligt er dus nog voor ons klaar!

De gemeente wil hier verandering in brengen en zet zich actief in door middel van het actieplan. Ze zetten 350.000 euro in voor vanuit het Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht Midden 2015-2016. Op deze manier hopen ze hier verandering in te brengen.

Met Design Your Future is Young Ambition een van deze deelnemende organisaties. De insteek hierbij is het zorgen dat jongeren een passende opleiding vinden om hun arbeidskansen te vergroten. Dat doet Young Ambition door ze te coachen met extra aandacht voor hun talenten. Ook wordt er outreachend gewerkt, wat betekent dat we voor de jongeren meeloopdagen regelen met professionals.

Vind hier meer informatie over het initiatieven binnen het actieplan Jeugdwerkloosheid en de achtergrondinformatie van het plan.

Young Ambition voelt zich zeer betrokken bij deze problematiek en werkt door onder andere het actieplan naar een betere toekomst voor deze kwetsbare groep jongeren. Wij zijn blij dat er via het krantenartikel extra aandacht op wordt gevestigd. In 2016 hopen we dan ook weer veel jongeren te mogen helpen naar een mooier toekomstperspectief!

Lees hier het artikel van het Algemeen Dagblad ‘Actie tegen discriminatie’