Ondersteuning voor jongeren tijdens corona

Examens die worden afgezegd, klaslokalen die maanden leeg staan en lesgeven via videobellen. De coronacrisis brengt een aantal pittige uitdagingen met zich mee voor onderwijsinstellingen én haar leerlingen. Extra ondersteuning kan dan uitkomst bieden.

De afstand tussen leerlingen en school tijdens lockdown valt niet altijd te overbruggen. Iedere leerling heeft contact gehad met zijn of haar mentor: vaak over lesstof en af en toe over de thuissituatie. Zorgen over de thuissituatie en opschalen naar extra ondersteuning is minder mogelijk dan in ‘normale’ tijden. Ook zijn er leerlingen die thuis minder goed kunnen studeren of hun stage niet kunnen lopen, waardoor er een achterstand is ontstaan.

Hoe groot zijn de achterstanden die zijn ontstaan? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedere leerling zo snel mogelijk weer meedoet?

EXTRA MIDDELEN VANUIT OVERHEID

De overheid stelt extra middelen beschikbaar voor scholen om ondersteuningsprogramma’s te organiseren voor hun leerlingen. 

Wil jij binnen jouw school extra ondersteuning organiseren voor jouw leerlingen? Maar weet je niet hoe je hier invulling aan moet geven? Wij denken graag met je mee om zo alle leerlingen de juiste ondersteuning te bieden.

MOGELIJKHEDEN VOOR EXTRA ONDERSTEUNING

Studentbegeleiding binnen de opleiding
Door middel van persoonlijke coaching kunnen wij studenten begeleiden bij hun schoolvaardigheden zodat we voortijdige uitval kunnen voorkomen. Denk aan thema’s als:

 • Hoe krijg je overzicht over je schoolwerk
 • Hoe plan & organiseer je alles dat op je af komt (inclusief je huiswerk)
 • Hoe vind je je weg in je opleiding die nu bijna volledig online plaatsvindt
 • Hoe kan je vormgeven aan je nieuwe online leven waardoor je het meest effectief blijft

Overgang onderwijs – arbeidsmarkt
1: Training/voorbereiding voor studenten die richting examen gaan en de arbeidsmarkt zullen betreden
Deze trainingen kunnen in het teken staan van bijvoorbeeld:

 • Hoe ziet de huidige arbeidsmarkt eruit (met eventuele blikverbreding bij krapte beroepen)
 • Waar liggen mijn interesses
 • Sollicitatievaardigheden
 • Werknemersvaardigheden
> Bij bovenstaande thema’s kunnen we ook gebruik maken van professionals uit de praktijk die hier informatie over kunnen delen.
 
2: Individuele begeleiding voor studenten die de arbeidsmarkt betreden en lastig een baan kunnen vinden
Hierbij zal er echt individueel gekeken worden wat de student nodig heeft om succesvol de arbeidsmarkt te betreden. Bijvoorbeeld samen solliciteren, bij passende werkgevers langsgaan, arbeidsmarktverkenning doen, sollicitatievaardigheden en werknemersvaardigheden trainen, met eventueel nazorg als de jongere start met werken zodat het een duurzame plaatsing wordt.
 

Trainingen – versterken eigen kracht en zelfredzaamheid
Trainingen waarin kwetsbare leerlingen versterkt kunnen worden:

 • Studiekeuze maken
 • Hoe vind je een passende stage?
 • Weerbaarheidstraining Rots & Water
 • Overstap sbo naar vo / Overstap van vo naar mbo
 • Omgaan met social media / Omgaan met geld

Ondersteuning bij beroepspraktijkvorming

Veel leerlingen hebben achterstand opgelopen in hun beroepspraktijkvorming. Speciaal voor deze leerlingen kunnen we een op maat gemaakt programma opzetten, met als doel ervaringen op te doen in de praktijk op basis van het curriculum van de opleiding.

De volgende activiteiten kunnen worden georganiseerd:

 • Meeloopdagen bij bedrijven, die passen bij de profielen.
 • Praktijkopdrachten uitvoeren bij bedrijven, die passen bij de profielen.
 • Praktijkgerichte opdracht uitvoeren in projectgroepen; onder leiding van coaches, in samenwerking met bedrijven.
 • Ervaringsgerichte empowerment training om weerbaarder te worden in praktijksituaties.
 • Speeddaten met professionals uit de praktijk. We nodigen professionals vanuit verschillende beroepen uit op de school, om met de leerlingen in gesprek te gaan. Dit helpt de leerlingen om een realistisch beeld te krijgen van diverse beroepen.

Inzet van schoolmaatschappelijk werkers (via stichting MEE)

Een schoolmaatschappelijk werker (smw’er) biedt een vast aantal uur per week op uw school extra ondersteuning:

 • kwetsbare leerlingen komen snel in beeld
 • meer inzicht in hun thuissituatie en netwerk
 • persoonlijk plan om de leerling te versterken
 • gerichte ondersteuning (ook aan ouders als dit gewenst is)
 • inzet van begeleiding zoals huiswerkbegeleiding

De smw’er heeft overleg met het zorgteam, hulpverlening en/of de leerplichtambtenaar.

Onze smw’ers zijn goed opgeleide professionals met SKJ-registratie die jaarlijks bijscholing volgen. Daarbij kunnen zij als het nodig is extra hulp inroepen van onze gedragsdeskundigen voor bijvoorbeeld een beeldvormend onderzoek bij een leerling.

SAMENWERKING MEE & YOUNG AMBITION

Als twee maatschappelijke organisaties met hart voor het onderwijs en kwetsbare jongeren bundelen we onze krachten in deze bijzondere tijd. Wij geloven dat we met elkaar, samen met de school, verschil kunnen maken voor het individu!

ADVIES OP MAAT

We gaan graag met je in gesprek om te kijken wat passend is voor jouw school. Samen kunnen we aanbod op maat maken zodat dit het best mogelijk aansluit bij de situatie van jouw school en leerlingen.

CONTACT

Maaike Pheifer | maaike@youngambition.nl | T 0611 53 38 88

Marieke Hengelaar | m.hengelaar@mee-ugv.nl | T 0613 22 15 72