Ondersteuning voor kwetsbare studenten tijdens en na corona

Examens die worden afgezegd, klaslokalen die maanden leeg staan en lesgeven via videobellen. De coronacrisis brengt een aantal pittige uitdagingen met zich mee voor onderwijsinstellingen én haar leerlingen. Extra ondersteuning kan dan uitkomst bieden.

De afstand tussen leerlingen en school tijdens lockdown valt niet altijd te overbruggen. Iedere leerling heeft contact gehad met zijn of haar mentor: vaak over lesstof en af en toe over de thuissituatie. Zorgen over de thuissituatie en opschalen naar extra ondersteuning is minder mogelijk geweest dan in ‘normale’ tijden. Ook zijn er leerlingen die thuis minder goed hebben kunnen studeren of hun stage niet kunnen lopen, waardoor er een achterstand is ontstaan.

Wat treffen we aan nu de scholen weer beginnen? Hoe groot zijn de achterstanden die zijn ontstaan? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedere leerling zo snel mogelijk weer meedoet?

EXTRA MIDDELEN VANUIT OVERHEID

De overheid stelt extra middelen beschikbaar voor scholen om een inhaal- en ondersteuningsprogramma te organiseren voor kwetsbare leerlingen. Het gaat om leerlingen in een kwetsbare positie met een onderwijsachterstand of een vergoot risico op leer- en ontwikkelstand, veroorzaakt door de gehele of gedeeltelijke sluiting van scholen.

Meer informatie over deze subsidieregeling vindt u hier.

Wilt u binnen uw school extra ondersteuning organiseren voor kwetsbare leerlingen? Maar weet u niet hoe u hier invulling aan moet geven? Wij denken graag met u mee om zo kwetsbare leerlingen de juiste ondersteuning te bieden.

MOGELIJKHEDEN VOOR EXTRA ONDERSTEUNING

Inzet van schoolmaatschappelijk werkers

Een schoolmaatschappelijk werker (smw’er) biedt een vast aantal uur per week op uw school extra ondersteuning:

 • kwetsbare leerlingen komen snel in beeld
 • meer inzicht in hun thuissituatie en netwerk
 • persoonlijk plan om de leerling te versterken
 • gerichte ondersteuning (ook aan ouders als dit gewenst is)
 • inzet van begeleiding zoals huiswerkbegeleiding

De smw’er heeft overleg met het zorgteam, hulpverlening en/of de leerplichtambtenaar.

Onze smw’ers zijn goed opgeleide professionals met SKJ-registratie die jaarlijks bijscholing volgen. Daarbij kunnen zij als het nodig is extra hulp inroepen van onze gedragsdeskundigen voor bijvoorbeeld een beeldvormend onderzoek bij een leerling.

Trainingen – versterken eigen kracht en zelfredzaamheid
Trainingen waarin kwetsbare leerlingen versterkt kunnen worden:

 • Weerbaarheidstraining Rots & Water
 • Overstap sbo naar vo / Overstap van vo naar mbo
 • Omgaan met social media / Omgaan met geld
 • Studiekeuze maken
 • Hoe vind je een passende stage?

Ondersteuning bij beroepspraktijkvorming

Veel leerlingen hebben achterstand opgelopen in hun beroepspraktijkvorming. Speciaal voor deze leerlingen kunnen we een op maat gemaakt programma opzetten, met als doel ervaringen op te doen in de praktijk op basis van het curriculum van de opleiding.

De volgende activiteiten kunnen worden georganiseerd:

 • Meeloopdagen bij bedrijven, die passen bij de profielen.
 • Praktijkopdrachten uitvoeren bij bedrijven, die passen bij de profielen.
 • Praktijkgerichte opdracht uitvoeren in projectgroepen; onder leiding van coaches, in samenwerking met bedrijven.
 • Ervaringsgerichte empowerment training om weerbaarder te worden in praktijksituaties.
 • Speeddaten met professionals uit de praktijk. We nodigen professionals vanuit verschillende beroepen uit op de school, om met de leerlingen in gesprek te gaan. Dit helpt de leerlingen om een realistisch beeld te krijgen van diverse beroepen.

Inzet van peer-2-peer begeleiding

Door de inzet van peer-2-peer begeleiding kunnen leerlingen beter in beeld blijven en aangehaakt blijven bij de opleiding. Wij bieden deze peer-2-peer begeleiding aan in de vorm van een maatjesprogramma waarin de leerlingen een persoonlijke buddy krijgen vanuit een andere opleiding in de omgeving.

De peer-2-peer begeleiding bestaat uit:

 • Gedurende een schooljaar contact met je buddy.
 • Hulp bij plannen en organiseren van schoolwerk.
 • Hulp bij overzicht houden en op schema blijven.
 • Sparren over lastige situaties in en rondom de school.
 • Herkenning en erkenning vinden bij een leeftijdsgenoot.

SAMENWERKING MEE & YOUNG AMBITION

Als twee maatschappelijke organisaties met hart voor het onderwijs en kwetsbare jongeren bundelen we onze krachten in deze bijzondere tijd. Wij geloven dat we met elkaar, samen met de school, verschil kunnen maken voor het individu!

ADVIES OP MAAT

We gaan graag met u in gesprek om te kijken wat passend is voor uw school. Samen kunnen we aanbod op maat maken zodat dit het best mogelijk aansluit bij de situatie van uw school en uw leerlingen.

CONTACT

Marieke Hengelaar | m.hengelaar@mee-ugv.nl | T 0613 22 15 72

en Maaike Pheifer | maaike@youngambition.nl | T 0611 53 38 88