Interview Marieta (psychosociaal hulpverlener)

Marieta Pasman (27 jaar)
Bedrijf: Pasman Gezinsbegeleiding

Specialisatie
: Jongeren met autisme
Ik geef ondersteuning aan jongeren in situaties waarin ze vastlopen, denk aan:

 • de omgang met anderen,
 • het verwerken van veel prikkels,
 • heel praktisch de situatie overzichtelijk en duidelijk maken.

Waarom is dit nodig?
“Voor kinderen en jongeren met autisme kan de wereld soms eng en heel groot zijn, ze lopen vaak achter in hun ontwikkeling of blinken uit in voornamelijk één ding. Om ze weerbaarder te maken en klaar te maken voor de grote wereld ondersteun ik jongeren in het ontwikkelen en leren van vaardigheden. Ik begeleid ze zo naar het meer op eigen benen staan in de maatschappij met daarbij het uiteindelijke doel dat ze het zelf kunnen en mij niet meer nodig hebben.”

Geef je alleen aan de jongere begeleiding?
“Bij mijn taken hoort ook het begeleiden en ondersteunen van ouders, eventuele broers en zussen en andere familieleden en vrienden. Omdat ouders en andere betrokken dicht bij de jongere staan, zien ze bepaalde dingen niet meer en kan het zijn dat ze belanden in een zogeheten tunnelvisie. Dan is het heel fijn als er iemand van buitenaf mee kijkt, ze op belangrijke feiten wijst en handige tips en trucs meegeeft. Hier zet ik ouders vooral in hun kracht, zij zijn de ouders en weten uiteindelijk wat het beste is voor hun kind, ze moeten alleen weer op de goede weg gebracht worden.”

Waar heb je dit geleerd?
“Ik heb ervaring met kinderen in de leeftijd van 3 tot 10 en jongeren in de leeftijd van 15 tot 30. Deze ervaring heb ik opgedaan in de regio Utrecht maar ook op Curacao in de periode van 2011-2015. Ik heb jongeren en kinderen begeleid met onder andere;

 • autisme (asperger en pdd-nos),
 • adhd,
 • add,
 • odd-cd,
 • nld,
 • mcdd,
 • ontwikkelingsachterstand,
 • gedragsproblematiek en
 • lichamelijke beperkingen.”

Wat kan je bieden?
Op school:
“Praktische ondersteuning op school. Het geven van voorlichting in de klas. Het adviseren en begeleiden van de leerkracht. Met de jongere de eventuele problemen op school bespreken, kijken waar hij tegen aan loopt en wat hem zou kunnen helpen. Maar ook het voor zijn van eventuele problemen, hoe zorgen we ervoor dat de situatie duidelijk en overzichtelijk blijft? Hoe zorgen we ervoor dat de jongere met plezier naar school blijft gaan en begrepen wordt door anderen?”

Op de werkvloer:
Praktische ondersteuning op de werkvloer. Samen met de jongere kijken welke problemen er zijn, waar hij tegen aan loopt en wat hem zou kunnen helpen. Het adviseren en begeleiden van de werkgever. Het samen in gesprek gaan, de jongere tijdens het gesprek helpen om helder en duidelijk zijn verhaal te doen bij de werkgever, hij heeft de regie en vertelt zelf wat hij nodig heeft van zijn werkgever.

Ondersteuning thuis.
“Hoe deel ik mijn vrije tijd in? Hoe zorg ik dat ik voldoende rust krijg na een dag hard werken? Wat doe ik bij confrontaties met huisgenoten?”