Ook zonder startkwalificatie aan een baan!

Bij Young Ambition hebben we vaak contact met jongeren die op zoek zijn naar een leuke baan, soms zonder startkwalificatie. Wij willen graag dat de instroom op de arbeidsmarkt voor deze jongeren zo soepel mogelijk verloopt. Vier deelnemers van Starters4Communities hebben onderzocht hoe werkgevers denken over de samenwerking met (v)mbo-jongeren zonder startkwalificatie. De vier Starters vertellen over hun ervaringen:

“Young Ambition staat op het punt te starten met een nieuw project: The Job Factory. Met dit project wil Young Ambition jongeren zonder startkwalificatie de mogelijkheid bieden tot een succesvolle start op de arbeidsmarkt. Door dit project te starten wordt het doel van Young Ambition verder bereikt, namelijk: “Alle (V)MBO jongeren een plek waar zij de kans krijgen om succesvol te worden”.

Via het traineeship bij Starters4Communities hebben wij – Jolien, Mileen, Renée en Wendy – ons de afgelopen drie maanden ingezet voor de Job Factory. Wat ons in eerste instantie aan het project aansprak was het helpen van jongeren die door omstandigheden geen mogelijkheid hebben om aan het werk te gaan. Uit eigen ervaring weten wij hoe lastig het is om aan een baan te komen, laat staan voor deze groep jongeren zonder startkwalificatie voor wie het verder volgen van een opleiding ook geen mogelijkheid is. Om te onderzoeken hoe mogelijke werkgevers over deze groep jongeren denken en welke mogelijkheden zij zien om de jongeren aan het werk te helpen, zijn wij afgelopen drie maanden met verschillende werkgevers uit Utrecht Kanaleneiland in gesprek gegaan.

Uit deze gesprekken blijkt dat werkgevers nogal verdeeld naar deze groep jongeren kijken. Sommige werkgevers denken geen plek te hebben omdat zij werknemers zoeken die geheel zelfstandig te werk gaan. Daarnaast zijn er ook werkgevers die open staan voor het aannemen van jongeren en geloven dat het coachen van deze jongere naar een succesvolle werkervaring de jongere kan helpen. De werkgevers geven echter aan dat zij zelf weinig kennis hebben over en ervaringen hebben met deze groep jongeren. Het informeren van werkgevers over de jongeren kan zowel voor de werkgever als de jongere waardevol zijn. Op deze manier kan de samenwerking op de werkvloer worden verbeterd en versterkt, waardoor de kans op een duurzame werkplek vergroot wordt.

In de gesprekken is voor ons duidelijk geworden dat deze jongeren een vergeten doelgroep zijn. Dit maakt het werken voor dit initiatief juist zo mooi en wij ervaren het als bijzonder om ons hard te kunnen maken voor deze doelgroep.”