Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten oplosbaar?

Wat werkt bij schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten? Mariska, Corian en Diana hebben het onderzocht (1).

Vroegtijdig schoolverlaten kan te maken hebben met armoede, (culturele-) achtergrond, de school (locatie, grootte, structuur) en hoeveel steun zij kunnen halen vanuit de omgeving. De laatste belangrijke factor is hoe de school zelf hier mee om gaat.

In Nederland wordt er veel gericht op preventie. Het is belangrijk dat de leerling zich verbonden voelt met de school, individuele aandacht is daar voor nodig (zeker voor de leerling die niet opvalt door afwezigheid). Zo kan de school snel en persoonlijk de leerling of diens ouders bellen bij verzuim. Het ontwikkelen van studievaardigheden en een beeld krijgen wat ze in de toekomst zouden gaan doen is ook belangrijk.

Sommige scholen zetten de eigen mensen in voor dit probleem. Andere scholen zetten gespecialiseerde organisaties als Young Ambition in om dat persoonlijke contact – aandacht voor het individu – mogelijk te maken. Op dit moment is Young Ambition bijvoorbeeld bezig met studiekeuzetrajecten bij MBO entree opleidingen. Daar in wordt gekeken naar wie ze zijn, wat ze kunnen, wat ze willen en helpen wij ze een beter beeld te krijgen van studie/toekomstmogelijkheden.

Wij zijn blij dat we hier op in kunnen spelen, maar we hopen dat er ook binnen de maatschappij meer aandacht en begrip komt voor deze problemen. Scholen, leerplicht, ouders/voogden, gemeente en ondersteunende organisaties moeten hier samen op inspelen. De gemeente Utrecht werkt al samen met sociale ondernemingen en stichting, dat is een goede stap.

1: Artikel: ‘Wat werkt bij schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten?’ van Mariska de Baat, Corian Messing en Diana Prins

 

school-0310_6