‘Veel risicofactoren met als gevolg schooluitval’

In het beroepsonderwijs bestaan voor leerlingen grote problemen op het gebied van motivatie, voortijdige uitval en studierendement. Bijna veertig procent van de mbo-deelnemers behaalt geen mbo-diploma (MBO Raad, 2007). Van de vmbo’ ers die doorstuderen in het mbo, kiest 25 procent branchevreemd (bijvoorbeeld van economie naar zorg).

In ROC’ s mist een groot deel van de leerlingen richtingsgevoel en betrokkenheid bij wat ze leren. Veel leerlingen zijn ongemotiveerd. Anderen zijn wel gemotiveerd, maar de motivatie is minder en daardoor kwetsbaar. Volgens de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) (2008) is nog geen twintig procent van de studenten in het hoger beroepsonderwijs zeer gemotiveerd.

Weinig volwassenen en nog veel minder jongeren hebben een duidelijke en realistische visie op zichzelf in de toekomst en daarop gebaseerde plannen. Werkgevers wensen dat werknemers zelfsturend zijn en initiatief nemen ten aanzien van hun eigen ontwikkeling, maar bieden hierbij weinig stimulans en ondersteuning. Werkgever en werknemer doen in de regel weinig moeite om hun wensen ten aanzien van de toekomst op elkaar af te stemmen (Luken, 2002, 2003; Korenromp & Luken, 2007).

Young Ambition richt zich o.a. op deze risicofactoren. Wij proberen de risico’s te verminderen door mbo jongeren voor hun opleiding klaar te stomen en zodoende voor te bereiden op het onderwijs. Daarnaast bieden wij ook persoonlijke aandacht voor de jongeren en kijken samen naar gepaste opleidingsmogelijkheden. Binnen onze trajecten bieden wij aandacht, motivatie en stimulering. Dit staat tijdens de begeleidingsgesprekken centraal. Hierdoor willen wij kwetsbare jongeren extra aandacht geven om voortijdige uitval te voorkomen. Ook werken wij toekomstgericht, zetten loopbaangerichte methoden in en helpen jongeren een eigen toekomst op te bouwen.

Vanuit Young Ambition gunnen we jongeren een geschikte plek waar ze zich goed voelen. Daar willen wij ons voor inzetten. Daarom richten wij ons op onder andere deze risicofactoren.

Ben jij een jongere die geen idee heeft welke opleiding het beste bij je past? Twijfel dan niet en meldt je bij Young Ambition aan.