TalentBuddy’s Training

Gisteren hebben we de eerste Talentbuddy’s training na de zomer gehad! Céline gaf deze interactieve training voor onze buddy’s. Het eerste gedeelte ging over de 8 intelligenties van Gardner. Na wat theorie kregen we allemaal een verborgen intelligentie en gingen we aan de slag. We kregen de opdracht om in groepjes een toren te bouwen met wat elastiekjes en draadjes. Dat was niet gemakkelijk kunnen we je vertellen! Door middel van een verborgen intelligentie die we kregen probeerden we dit voor elkaar te krijgen. Toen de toren stond, moesten de andere teamleden raden welke verborgen intelligentie jij had. Leuk om op deze creatieve manier bezig te zijn met iets waar je normaal niet zo bij stilstaat!

Het tweede gedeelte van de training ging over ‘communiceren met de jongeren’. De buddy’s konden samen de ‘gouden oplossing’ bedenken bij de vragen: hoe maak/behoud je contact met je jongere? En wanneer heb je een gezonde afstand tussen jou en je jongere? Daarnaast konden de buddy’s een vrije casus inbrengen. Door samen te denken en ervaringen te delen, kwamen er een paar onderwerpen uit waar we allemaal tegenaan lopen. Toch gaat de één hier weer anders mee om dan de ander. Leuk om te horen hoe iemand anders dit aanpakt! Zo leren we van elkaar. Kortom: een leerzame, maar vooral gezellige avond!
2 3 4