4 redenen van jeugdwerkloosheid

Het zal niemand ontgaan zijn dat werkloosheid, en in het speciaal de werkloosheid onder jongeren, al enkele jaren een ‘hot item’ is. Voor 2016 wordt economische groei verwacht en daarmee nemen automatisch te kansen op de arbeidsmarkt voor jongeren weer toe. Goed nieuws!

Betekent dit dan ook dat het probleem is opgelost? Helaas niet. Voor jongeren met een uitkering, jongeren zonder startkwalificatie en migrantenjongeren blijft het lastig om hun plek te vinden in het onderwijs of op de arbeidsmarkt. Maar… Waarom hebben deze jongeren moeite met het vinden van werk? Dit wordt mooi uiteengezet in de kamerbrief van minister Asscher.

4 redenen van jeugdwerkloosheid
1. Verkeerde studiekeuze: (te) veel jongeren kiezen een opleiding waarin niet voldoende werk te vinden is na het afronden van de opleiding;
2. Gebrek aan werknemersvaardigheden: denk aan bijvoorbeeld sociale communicatie en ICT-vaardigheden;
3. Gebrek aan sollicitatie skills wat, ondanks goede wil, leidt tot niet-effectief solliciteren;
4. Het hebben van geen diploma/startkwalificatie.

Bij Young Ambition zijn we veel in contact met jongeren die hun plek niet kunnen vinden binnen de maatschappij. De punten die de minister noemt in zijn brief zijn voor ons zeer herkenbaar. Samen met de gemeente en de scholen in Utrecht zijn we continu bezig om deze jongeren te ‘Empoweren’ op de bovenstaande punten. Het doel? Succes voor álle jongeren!

jeugdwerkloosheid infographic