Young Ambition als Overstapcoaches

Sinds mei mogen wij onszelf Overstapcoaches noemen. Dit betekent dat we risicoleerlingen begeleiden bij de overstap van het vmbo naar het mbo. Deze leerlingen zijn al door hun decaan begeleid maar hebben nog een extra zetje/steuntje in de rug nodig om na de zomer ook echt te kunnen starten op een opleiding die bij hen past. We begeleiden deze zomer 50 leerlingen als pilotproject. Is het een succes, dan zal het volgend jaar verder uitgerold kunnen worden.

Erg leuk om te doen! En een eer dat wij hiervoor benaderd zijn!

De Overstapcoaches is een initiatief van RMC (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten) Regio Utrecht, www.schoolwerkt.nl.

Op de dag van de examenuitslagen werden we al even benoemd in een artikel van Jet Bussemaker (minister van Onderwijs).

De vlag kan uit