Young Ambition in beeld

Op 16 oktober was het zover. Young Ambition niet alleen op papier, niet in schrift maar in een mooie video gemaakt door de mannen van 5gradenoost. Ze waren op zoek naar praktijkvoorbeelden voor De Overstap. Bij de Overstap wordt gewerkt aan een betere overstap van het VMBO naar het MBO. Hierbij is het verhaal van Young Ambition als voorbeeld gebruikt om in beeld te brengen wat er in de praktijk gebeurt naast de activiteiten van de onderwijsinstanties.